info@smarttechlamdong.com
038 3535 595
facebook.com/smarttechlamdong

Giới thiệu

SMART TECH LÂM ĐỒNG là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin, hệ thống an ninh.

Với phương châm hoạt động đạo đức, chuyên nghiệp và sáng tạo, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến khách hàng các giá trị cách tân và dịch vụ tuyệt hảo.

Với thị trường Việt Nam, hiện nay SMART TECH LÂM ĐỒNG cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Tầm nhìn
SMART TECH LÂM ĐỒNG là một tổ chức của những con người cùng đồng tâm hợp lực đóng góp chất xám và nỗ lực để dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh tri thức đóng góp vào quá trình đưa Việt Nam trở thành nước tiên tiến trong nền kinh tế tri thức toàn cầu.

Sứ mệnh
SMART TECH LÂM ĐỒNG là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ tổng thể về CNTT và lĩnh vực an ninh. Với phương châm hoạt động ĐẠO ĐỨC, CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến khách hàng các giá trị cách tân và dịch vụ tuyệt hảo, hướng tới nâng cao giá trị cho cổ đông và có trách nhiệm với cộng đồng.

Tôn chỉ hoạt động

  • Tập trung khai thác sức mạnh của tri thức CNTT góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu của các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam.
  • Nỗ lực trong từng tác vụ hướng tới dịch vụ CNTT chất lượng cạnh tranh

Lĩnh vực hoạt động chính

    • Cung cấp các dịch vụ CNTT về tư vấn chiến lược, kiến trúc tổng thể CNTT, và tích hợp tổng thể doanh nghiệp.
    • Giải pháp tích hợp CNTT tổng thể
    • Cung cấp và triển khai các dự án hợp tác công tư trên nền tảng CNTT trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa.

LIÊN HỆ QUA ZALO

038 3535 595
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn Thu nhỏ
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.